Styrelsen

 

Styrelseledamot Ansvarsområde/Namn Mailadress Telefonnummer
Ordförande
Lars Finne
e-post >>> 073-0496415
  Vice ordförande, utbildningsansvarig
Åsa Ranung
 e-post >>>  070-6262694
Kassör
Lars Böhn
Bryngelsrud 338
66052 EDSVALLA
e-post >>> 070- 2252907
Sekreterare, postmottagare, kontaktperson Apportören
Mimmi Brykt
Grava-rud 756
65591 KARLSTAD
e-post >>> 070-2714513
Utställnings- och viltspårsansvarig
Gunilla Karlström
e-post >>> 070-7133228
Suppleant, jaktprovsansvarig – spaniel
Sandra Jonsson
e-post >>> 076-0090818
  Jaktprovsansvarig – retriever
Andreas Ahlin
 e-post >>> 076-1341985
  Jaktprovsansvarig – tolling
Mari Andersson
e-post >>> 070-2791983
  Suppleant
Anna Lindbäck
e-post >>> 070-2908712
 Valberedning
Sammankallande
Helen Zetterström
e-post >>> 070-3211835
Mari Nälsén
Ulrika Jonasson
Webmaster
Ingela Tellåsen e-post >>> 070-6587579
 Revisorer
Morgan Svensson
Gunni Büttner Widstrand
 Revisorsuppleanter
Lars Carlson
Camilla Högdahl Bergström

Klubbens plusgiro (jaktprov) 479 98 46-3
För utländska betalare IBAN = SE46 9500 0099 6042 4799 8463
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Klubbens plusgiro (utställning och viltspår) 61 38 81-2
För utländska betalare IBAN SE27 9500 0099 6034 0613 8812
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Våra viltspår kan du även betala med SWISH 1230502617 OBS! Ange alltid vad inbetalningen gäller när du använder swish!

cropped-logga_512.jpg