Styrelsen

Styrelseledamot Ansvarsområde/Namn Mailadress Telefonnummer
Ordförande
Lars Finne
e-post >>> 0730-496415
Vice ordförande, jaktansvarig retriever, webansvarig
Ingela Tellåsen
e-post >>> 070-6587579
Kassör
Lars Böhn
Bryngelsrud 338
66052 EDSVALLA
e-post >>> 070- 2252907
Sekreterare, postmottagare, kontaktperson Apportören
Anette Axelsson
Tomthult 42
68691 SUNNE
e-post >>> 070-5119650
Utställnings- och viltspårsansvarig
Gunilla Karlström
e-post >>> 070-7133228
Jaktansvarig spaniel, sponsoransvarig
Niclas Svensson
e-post >>> 070-2697197
Utbildningsansvarig
Åsa Ranung
e-post >>> 070-6262694
Suppleant
Erika Springfeldt
e-post >>> 070-3933321
  Suppleant, jaktansvarig tolling
Mari Andersson
e-post >>> 070-2791983
 Valberedning
Sammankallande
Gunni Büttner Widstrand
e-post >>> 070-3933321
Birgitta Berg e-post >>> 070-2498404
Gunilla Hansson e-post >>> 070-6010591
Revisorer
Mikael Johnson
Ulrica Briving Samuelsson
Revisorsuppleanter
Camilla Camen
Lars Carlson

Klubbens plusgiro (jaktprov) 479 98 46-3
För utländska betalare IBAN = SE46 9500 0099 6042 4799 8463
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Klubbens plusgiro (utställning och viltspår) 61 38 81-2
För utländska betalare IBAN SE27 9500 0099 6034 0613 8812
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Våra viltspår kan du även betala med SWISH 1230502617 OBS! Ange alltid vad inbetalningen gäller när du använder swish!

cropped-logga_512.jpg

Annonser