Styrelsen

 

Styrelseledamot Ansvarsområde/Namn Mailadress Telefonnummer
Ordförande
Bengt Gustafsson
  Vice ordförande, utbildningsansvarig
Åsa Ranung
 e-post >>>  070-6262694
Kassör
Gunilla Hansson
Sekreterare, postmottagare, kontaktperson Apportören
Nils-Gunnar Billinger
Utställnings- och viltspårsansvarig
Gunilla Karlström
e-post >>> 070-7133228
Suppleant, jaktprovsansvarig – spaniel
Sandra Jonsson
e-post >>> 076-0090818
  Jaktprovsansvarig – retriever
Andreas Ahlin
 e-post >>> 076-1341985
  Jaktprovsansvarig – tolling
Mari Andersson
e-post >>> 070-2791983
Suppleant
Veronica Arenander
 Valberedning
Sammankallande
Ulrika Jonasson
Joakim Bergström
Elisabeth Peterson
Webmaster
VAKANT
 Revisorer
Morgan Svensson
Gunni Büttner Widstrand
 Revisorsuppleanter
Lars Carlson
Camilla Högdahl Bergström

Klubbens plusgiro (jaktprov) 479 98 46-3
För utländska betalare IBAN = SE46 9500 0099 6042 4799 8463
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Klubbens plusgiro (utställning och viltspår) 61 38 81-2
För utländska betalare IBAN SE27 9500 0099 6034 0613 8812
BIC (SWIFT-adress) = NDEASESS

Våra viltspår kan du även betala med SWISH 1230502617 OBS! Ange alltid vad inbetalningen gäller när du använder swish!

cropped-logga_512.jpg