Årets funktionär i SSRK Värmland 2020

Vi brukar dela ut detta hederspris under varje årsmöte. Denna gång går priset till Anette Axelsson, för enastående trampade med anden på pakethållaren och andan i halsen. När funkisar blev krassliga så agerade Anette både provledare och funktionär – det är vi tacksamma för. Mari Andersson har ett litet pris till Anette, i form av en dummy-and.