UPPDATERAT Årsmöte

Årsmötet kommer att pågå mellan 19/3-21/3. Det är under denna tid som du som medlem kan inkomma med synpunkter. I dokument 4 Arbetsordning för digitalt möte kan du läsa hur årsmötet kommer att gå till. Viktiga dokument inför årsmötet! 1) Kallelsen inkl guide för mötet 2) Valberedningens förslag 3) Verksamhetsplan och budget 4) Arbetsordning för…