Veterinär-kväll

Med spanieln och retrievern i focus

Den 27 mars
Plats: Solstadens Smådjursklinik
Tid: kl 18.30-20.00
Målgrupp: Spaniel och retrieverägare i SSRK Värmland
Kostnadsfritt!
Anmälan senast den 20 mars till: gunillamjacobsson@hotmail.com

Läs mer här >>>

Varmt välkommen till en kväll med fokus på den arbetande hunden!