Viltspårskurser i vår

Kurs 1 Anlagskurs
Deltagare: max 6 st
Antal tillfällen:  5 gånger
Innehåll:  praktiska övningar samt teori
Start under våren när det är snöfritt.
Mera info  och anmälan sker till Kerstin Norborg Malm tel.0708-108740 eller e-post kerstin.norborg@hotmail.com
Sista anmälningsdatum 15 mars.

Kurs 2 Öppenklass
Deltagare: max 6 st
Helgkurs  fredag-söndag
Innehåll:  praktiska övningar samt teori
Start under våren när det är snöfritt.
Mera info  och anmälan sker till Kerstin Norborg Malm tel.0708-108740 eller e-post kerstin.norborg@hotmail.com
Sista anmälningsdatum 15 mars.

Kurs 3   Elit
Deltagare:  max 6 st
Helgkurs  fredag -söndag
Innehåll:  praktiska övningar samt teori
Start under våren när det är snöfritt.
Mera info  och anmälan sker till Kerstin Norborg Malm tel.0708-108740 eller e-post kerstin.norborg@hotmail.com
Sista anmälningsdatum 15 mars.