SM-uttagningen i viltspår

Uttagningen kommer att ske den 17 juni.
Frågor? Kontakta tävlingsansvarig  Mari Banhed, mobil 0767-671703 eller kommissarie Lars Böhn, mobil 0702-252907