Angående träning på våra provmarker:

on

SSRK Värmland har inga avtal med markägare eller jaktlag vid någon av de provmarker vi använder.
De flesta provmarker tillhör privata ägare, några enstaka tillhör skogsbolag.

Det är provledare eller medlemmar som ordnat med tillstånd så vi fått vara där med våra prov och då gäller det en specifik dag/specifik helg samt någon dag innan själva provupplägget.

Du kanske åker på något av Värmlandsavdelningens prov som åskådare, funktionär eller startande, gillar platsen och vill åka tillbaka. Om du inte själv äger marken eller har jakträtten så
TÄNK PÅ ATT FRÅGA OM LOV!

Allemansrätten råder förvisso och man kan tycka att om två, tre eller fyra åker till någon av platserna och tränar så kan det inte göra något. Men tänker alla så då har vi snart ett nytt Ransjön där marken är söndertrampad, det skjuts utan lov och träningsvilt lämnas kvar.

Därför är det ALLA medlemmars ansvar att själva ta kontakt med de det berör och fråga om lov, annars kanske vi inte har några provmarker att tillgå framöver.

Vet ni inte vilka ni ska fråga ta kontakt med jaktansvarig i SSRK Värmland för info.