Working Test för retriever

SSRK Värmland anordnar ett Working Test i höst och pusselbitarna börjar falla på plats. Datum: 28 oktober. Plats: vackra Niklasdamm, strax utanför Kristinehamn. Domare:  Cathrine Johansson, Göran Löwendahl, Lars Finne, Liselotte Norling Hermansson och Marita Bergman. Klasser: Nybörjare, Öppen och Elit samt  ”Upp-till-Tretton”. Du anmäler och betalar via SSRK Prov. Upplysningar Ingela 070-658 75 79…

Angående träning på våra provmarker:

SSRK Värmland har inga avtal med markägare eller jaktlag vid någon av de provmarker vi använder. De flesta provmarker tillhör privata ägare, några enstaka tillhör skogsbolag. Det är provledare eller medlemmar som ordnat med tillstånd så vi fått vara där med våra prov och då gäller det en specifik dag/specifik helg samt någon dag innan…