Inbjudan från Curly coated retrieverklubben


På Forshaga Brukshundklubb
inbjuder
Curly Coated Retrieverklubben
till
INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Alla raser från 4 månader
Söndag 17 september 2017

Domare:
Anne-Marie Öhqvist
1, 7, 8, 10
Jenny Öhqvist
2, 3, 4, 5, 6, 9

Klasser: Valpklass 4 -6 , 6 – 9 mån, vuxen 9 mån – 8 år,
Veteran fr 8 år Avgift 200:-  insättes på pg 84 61 57 – 6
Anmälan skickas till Gunilla Karlström, Lundagårdsgatan 20 A, 66734 Forshaga eller e-post: uvedskennel@gmail.com
Använd SKK:s blankett  bet.dag: 6 september
Info Gunilla 070-7133 228

Alla önskas hjärtligt välkomna!!!

BARN MED HUND ANMÄLES PÅ PLATS